Kako do nas?

Za prihod k nam priporočamo dve poti, ki sta primerni tudi za prihod z vozovi (1. in 2.), dodali pa smo še eno alternativno za prihod z zahoda (3.):

1. Prihod z zahoda (iz smeri Ptuja)

AC LJ-MB -> AC izvoz Sl.Bistrica-sever/Ptuj/Pragersko -> mesto Ptuj (zaradi gneče v poletni sezoni ne priporočamo izvoza Zg. Hajdina na AC proti razcepu Draženci!) -> Dornava -> Mezgovci (na krožišču pri gasilskem domu prvi izvoz desno) -> letališče Moškanjci

Prihod z zahoda

Prihod z zahoda

Google Maps: Potek poti

2. Prihod z vzhoda (iz smeri Ormoža)

Regionalna cesta Ormož – Ptuj -> Gorišnica -> za policijsko postajo desno -> do krožišča, kjer izberete prvi izvoz -> prek železniške proge in nato levo -> letališče Moškanjci

Prihod z vzhoda

Prihod z vzhoda

Google Maps: Potek poti

3. Alternativni prihod z zahoda (iz smeri Ptuja)

AC LJ-MB -> AC izvoz Sl.Bistrica-sever/Ptuj/Pragersko -> mesto Ptuj (zaradi gneče v poletni sezoni ne priporočamo izvoza Zg. Hajdina na AC proti razcepu Draženci!) -> Spuhlja (na regionalni cesti Ptuj- Ormož) -> Borovci -> Cunkovci -> Moškanjci (pri smerokazu za letališče zavijete levo in se potem držite desno do krožišča, kjer izberete drugi izvoz) -> prečkate železniško progo -> levo proti letališču Moškanjci

* opcija (na sliki črtkano): z regionalne ceste Ptuj – Ormož zavijete levo pri gasilskem domu in nato nadaljujete prek krožišča (prvi izvoz), prek železniške proge in nato levo proti letališču Moškanjci

Google Maps: Potek poti

Alternativni prihod z zahoda

Alternativni prihod z zahoda po regionalni cesti Ptuj – Ormož

Pozor!

Zaradi prenove železniške proge in vse z njo povezane infrastrukture, ni več cestnega železniškega prehoda v Moškanjcih, tako da prehod z avtomobili ni več mogoč (po novem samo za pešce!):

Pozor - železniški prehod v Moškanjcih ni več prevozen za avtomobile

Pozor – železniški prehod v Moškanjcih ni več prevozen za avtomobile